Printed from ChabadSlovakia.com
 

Služby pre komunitu

Služby pre komunitu

Návštevy v domove dôchodcov

 Email

Bohoslužby

Návštevy v nemocnici

Návštevy doma

Návštevy v domove dôchodcov

Mikva

Pohostinnosť na šábes a sviatky

Úmrtia, pohreby a zármutok

Košer hydina

Návštevy malých obcí

Spýtajte sa rabína

 Email
Materská škola

Watch your child blossom!

 
Detsky Kutik

Kids, enjoy the fun! Games, activities, stories and more...

 
Kosher Výrobky

Eating Jewishly

 
Modlitby

Learn it. Say it. Understand it.