Printed from ChabadSlovakia.com

Ďalšie aktivity

Ďalšie aktivity

 Email

Preparing for Pesach 2009 041.jpgChanuka 2008 033.jpg

Ďalšie Aktivity

Okrem štandardných učebných osnov sa naši žiaci môžu aktívne zúčastniť na rôznych ďalších aktivitách ako napr. tematicky zameranom divadle, hrách, pečení a výletoch počas celého roka. Na vzorových oslavách pred a počas jednotlivých sviatkov si môžu prakticky vyskúšať, čo sa naučili a vychutnať si pravú atmosféru sviatku. Okrem toho na niektoré z týchto aktivít pozývame aj rodičov a starých rodičov, čo slúži ako spôsob medzigeneračného vzdelávania a zároveň aj ako možnosť nadväzovania spoločenských kontaktov. Pre mnohých zamestnaných rodičov je to jedna z mála príležitostí, pri ktorých sa môžu stretnúť s inými židovskými mužmi a ženami, ktorí majú podobný štýl života a podobné záujmy a môžu nadviazať priateľstvá, ktoré pretrvávajú aj mimo nášho školského klubu.

 Email