Printed from ChabadSlovakia.com

Roš Hašana/Jom Kipur

Roš Hašana/Jom Kipur

 Email

Roš Hašana/Jom Kipur

Tradičné B-hoslužby v synagóge sú zadarmo prístupné všetkých židom bez ohľadu na ich znalosť židovstva alebo príslušnosť k rôznym smerom. Počas B- hoslužieb sú účastníkom k dispozícii texty hlavných modlitieb preložené a prepísané do slovenčiny.

Príďte si vypočuť kvílivý zvuk šofaru a prehodnoťte svoj vzťah k B-hu ako k vnútornej a milovanej súčasti židovského národa..

Po modlitbách je pripravená hostina na sviatok Roš hašana s tradičnými jedlami ako jablká s medom, cimes, rybie hlavy a ostatné. Rezervácie na hostinu si treba urobiť vopred. Na prvý deň Roš hašana sa po obede robí obrad tašlich na brehu rieky Dunaj – svoje hriechy a svoje starosti utopíte v rieke a do nového roka vykročíte tou správnou nohou! Potom na Jom Kipur sa postite spolu s nami.

KALENDAR BOHOSLUŽIEB SEPTEMBER 2015/ TIŠREI 5776:

ROŠ HAŠANA
Nedela 13.9 —18.30 prvú noc Roš Hašana – mincha/maariv
Pondelok 14.9 —9.30 prvý deň Roš Hašana - šacharis 9:30-13:30
Pondelok 14.9— 18.30 druhú noc Roš Hašana - maariv
Utorok 15.9 9.30— druhý deň Roš Hašana - šacharis 9:30-13:30
Utorok 15.9— 17:00 Obrad TAŠLICH - pri rieke Dunaja oproti hotelu Park Inn

JOM KIPUR
Utorok 22.9— 7:30 Erev Jom Kipur šacharit, nasleduje obrad „kapores“
Utorok 22.9— 18.30 Kol Nidre večerná bohoslužba
Streda 23.9— 9.30 Šacharit
Od 12.30 Modlitba Zizkor na zosnulých
18.30 Neila
19.34 Koniec sviatku-/ pôstu
SUKOS
Nedel´a 27.9 —18.30 prvú noc Sukos – mincha-maariv
Pondelok 28.9— 9.30 prvý deň Sukos - šacharis
Pondelok 28.9— 18.30 druhú noc Sukos- maariv
Utorok 29.9— 9.30 druhý deň Sukos - šacharis

ŠMINI ACERES
Nedel´a 4.10 —18.30 noc Semini aceres – mincha - maariv
Pondelok 5.10.- 9:30-deň Šemini aceres – šacharis + Yizkor ( mazkir)

SIMCHAS TORA
Pondelok 5.10 —18.30 noc Simchas Tora – mincha-maariv, kiduš, a......TANCOVANIE S TORAMI - VŠETCI SU VÍTANÍ !!

 Email
Materská škola

Watch your child blossom!

 
Detsky Kutik

Kids, enjoy the fun! Games, activities, stories and more...

 
Kosher Výrobky

Eating Jewishly

 
Modlitby

Learn it. Say it. Understand it.