Ľudskosť - Mentch

Správna židovská výchova má štruktúru ako desať prikázaní, kedy dochádza k naplneniu nášho vzťahu k B-u iba v tom prípade ak máme ohľaduplné a morálne vzťahy s inými ľuďmi. Školský rok spestrujeme aktivitami zameranými na základné medziľudské vzťahy a hodnoty, ako napríklad rešpekt k rodičom a starým ľuďom, čestnosť, úcta k ľuďom a zvieratám, slušné vyjadrovanie, uhľadné vystupovanie, udžiavanie poriadku a charita.