Telesná výchova

Deti oboznamujeme so základnými hygienickými návykmi, pravidlami starostlivosti o zdravie a postupujeme podľa detailne vypracovaného programu s cieľom rozvíjať orientáciu v priestore, koordináciu, rovnováhu, jemnú a hrubú motoriku, precvičovať jednotlivé časti tela, dýchanie a rôzne pohybové aktivity. Naša dobre vybavená telocvičňa ponúka nekončiace možnosti na tvorivé hranie, súťaženie, prekážkové hry a pobyt v telocvični je preto pre deti mimoriadnou zábavou!

KG physical education 2.jpg KG phzsical education 1.jpg