KG art and craft instruction.jpg

Výtvarná a Pracovná výchova

Pri skúmaní nových výtvarných postupov deti púšťajú uzdu svojej fantázie a tvorivosti a učia sa vyjadrovať prostredníctvom strihania, lepenia, maľovania, kreslenia, vyrezávania, búchania a stavania, rôznymi tradičnými aj netradičnými spôsobmi.