Návštevy v  domove dôchodcov nursing home BD party, alef beis 003.jpg

      „Neodvrhni ma, keď budem starnúť, neopusti ma, keď mi bude ubúdať síl.“

  V Chabade si uvedomujeme samotu, nostalgiu a dlhý čas, ktorý treba vyplniť našim starnúcim občanom. Ide predovšetkým o osamelých ľudí. Ich príbuzní žijú ďaleko, alebo už nežijú. My si zase ceníme múdrosť a životné    skúsenosti našich seniorov a ich vzácne spomienky. O ne sa radi podelia, ak dostanú na to príležitosť.

Každý šábes poobede navštevuje skupina dospelých s deťmi opatrovateľský domov dôchodcov Ohel David v Bratislave. Navštívia každé poschodie  a prinášajú úsmevy, radosť, rozhovory a mladistvú energiu každému obyvateľovi domova.

Okrem toho, pred každým židovským sviatkom deti z našej škôlky prichádzajú do tohto domova. Prinesú sviatočné pohľadnice, darčeky, smiech  a krátke hudobné vystúpenie so spevom a tancom. Návštevy detí sa v domove  tešia veľkej obľube, lebo deti seniorom poskytujú svoju prirodzenú bezprostrednosť, lásku a starostlivosť, a to vyvoláva dobrú náladu a úsmevy medzi obyvateľmi domova.

Pokiaľ viete o niekom, kto potrebuje mimoriadnu pozornosť, alebo sa Vy  osobne chcete pridať k našej návštevnej skupine, spojte sa s nami (alebo kliknite sem) a pripojte sa k nášmu „Klubu Micva.“