Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 74 a deň 75

Saturday, 28. February, 2015 - 15:19

N262

262. Zákaz: Mužovi je zakázané trápiť manželku, ktorú kúpil ako slúžku. Keď vravím „trápiť“, myslím tým ukracovať ju o stravu, odev alebo práva manželského spolužitia, s úmyslom spôsobiť jej muky.

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Ak si on sám vezme inú ženu, neukráti tú prvú v strave, odeve ani v manželských právach.“ [1]

Tento zákaz sa tiež vzťahuje na kohokoľvek, kto má za manželku židovskú ženu. Má zakázané ju ukracovať o akúkoľvek z troch spomenutých vecí s úmyslom ublížiť jej a spôsobovať trápenie.

Zdrojom tohto [širšieho] zákazu je výrok B-ží, nech je velebený, o židovskej slúžke [ktorú si jej majiteľ vezme za ženu], ktorej nemožno odoprieť stravu, odev ani manželské práva: „Bude s ňou zaobchádzať podľa zvyku platného pre dcéry [Izraela]“. [2] Z tohto sa dozvedáme, že vhodné zaobchádzanie s vlastnou manželkou zahŕňa aj zákaz odoprieť jej stravu, odev alebo práva manželského spolužitia.

Naši Mudrci vysvetlili v Mechilta: „Čomu nás tento verš [„Bude s ňou zaobchádzať podľa zvyku platného pre dcéry [Izraela]“] učí [v súvislosti so správaním k židovskej slúžke]? Zdá sa, že nás niečomu učí, ale v skutočnosti sa dozvedáme niečo o ňom.” [3]

Tiež tam vysvetlili: „Š’era – to znamená strava; K’suta – to znamená odev; Onata – to znamená manželské spolužitie.“


[1] Exodus 21:10

[2] Exodus 21:9

[3] Keďže nám verš prikazuje správať sa k slúžke rovnako ako k manželke, zdalo by sa, že vieme niečo o zaobchádzaní so zvyčajnou manželkou čo ešte nevieme o zaobchádzaní so slúžkou-manželkou. Opak je pravdou: z verša 21:10 sa dozvedáme, že je zakázané ukracovať slúžku o stravu, odev alebo manželské práva. Z toho, že verš 21:9 prikazuje správať sa k slúžke rovnako ako k manželke, sa dozvedáme, že to isté platí aj pre zvyčajnú manželku.

Comments on: Deň 74 a deň 75
There are no comments.