Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 76 a deň 77

Saturday, 28. February, 2015 - 15:43

P212

212. Príkaz: Je nám prikázané byť plodní a rozmnožiť sa s úmyslom zachovať druh.Toto prikázanie je známe ako „pirja verivja“ (plodnosť a rozmnoženie).

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Buďte plodní a rozmnožte sa.“ [1]

Mudrci vysvetlili, že v noci sobášu s pannou je ženích oslobodený od povinnosti recitovať Šema. Zdôvodnili to tým, že sa vtedy už zaoberá plnením iného prikázania [totiž „Buďte plodní a rozmnožte sa“]. [2]

Podrobnosti tohto prikázania a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, sú vysvetlené v šiestej kapitole traktátu Jevamot.

Ženy týmto príkazaním nie sú viazané, ako výslovne povedali Mudrci: „Byť plodný a rozmnožiť sa je prikázané mužovi, nie žene.“ [3]


[1] Genezis 1:28 (viď aj Genezis 9:7)

[2] Berachot 16a

[3] Jevamot 65b

Comments on: Deň 76 a deň 77
There are no comments.