Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 78 a deň 79

Sunday, 1. March, 2015 - 14:50

P222

222. Príkaz: Pokiaľ sa chceme rozviesť, je nám prikázané tak učiniť iba písomnou listinou (get).

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Napíše jej rozvodný list, dá jej ho do ruky.“ [1]

Podrobnosti tohto prikázania – zákony rozvodu – sú objasnené v stati, ktorá sa venuje zvlásť tejto otázke, čiže v traktáte Gitin.

 


 

[1] Deuteronomium 24:1

Comments on: Deň 78 a deň 79
There are no comments.