Printed from ChabadSlovakia.com

Dni 80, 81 a 82

Saturday, 7. March, 2015 - 18:24

N356 

356. Zákaz: Mužovi je zakázané znovu si vziať ženu, s ktorou sa rozviedol, ak sa medzičasom vydala za iného muža. [1] 

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Ak zomrie tento druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, jej prvý manžel, ktorý ju poslal preč, nesmie si ju znovu vziať za ženu.“ [2] 

Porušenie tohto zákazu je trestateľné bičovaním. 

Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá traktát Jevamot. 

 


 

[1] Aj v prípade, že jej druhý manžel zomrel alebo sa s ňou rozviedol.

[2] Deuteronomium 24:3-4

Comments on: Dni 80, 81 a 82
There are no comments.