Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 83

Saturday, 7. March, 2015 - 18:31

P217

217. Príkaz: Je prikázané, aby vdova bezdetného muža vykonala svojmu švagrovi obrad chalica (vyzutie), pokiaľ si ju nechce vziať. [1]  

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Vtedy pristúpi k nemu jeho švagriná a zobuje mu obuv z nohy.“ [2]     

Podrobnosti tohto prikázania sú objasnené v stati, ktorá sa venuje zvlásť tejto otázke, čiže v traktáte Jevamot. 

Už je vám známe pravidlo ustanovené [Mudrcmi]: „Splnenie prikázania švagrovskej povinnosti (jibum) má prednosť pred obradom vyzutia (chalica).“ [3] Z tohto dôvodu nazvali túto stať Jevamot [t.j. ovdovené švagriné], hoci sú v nej obsiahnuté rovnako zákony tykajúce sa švargrovskej povinnosti, ako aj zákony obradu vyzutia. 

 


 

[1] Aj keď si muž odmieta vziať vdovu po svojom bezdetnom bratovi z prikázania švagrovskej povinnosti, žene nie je dovolené vydať sa pokým nebol vykonaný obrad chalica. Postup obradu je nasledovný: muž si najprv na pravú nohu nazuje topánku vyrobenú len pre tento účel, žena mu ju potom vyzuje, napľuje na zem a urobí ústne vyhlásenie.

[2] Deuteronomium 25:9

[3] Bechorot 1:7

Comments on: Deň 83
There are no comments.