Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 84

Tuesday, 10. March, 2015 - 16:58

N357

357. Zákaz: Všetkým ostatným mužom [okrem preživšieho brata, tzv. javam] je zakázané mať pomer s ovdovenou švagrinou (jevama) pokým sa na ňu vzťahuje zákon švagrovskej povinnosti. [1]

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Žena zomrelého sa nevydá mimo [rodiny], za cudzieho muža.“ [1]

V prípade priestupku sú obaja, muž aj žena, trestateľní bičovaním.

Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá traktát Jevamot.


 [1] To znamená, pokým nebola oslobodená z tejto povinnosti obradom chalica.

[2] Deuteronomium 25:5

Comments on: Deň 84
There are no comments.