Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 85

Tuesday, 10. March, 2015 - 17:09

P220

220. Príkaz: Je nám prikázaný zákon ohľadom zvodcu. [1]

 Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nie je zasnúbená, a súloží s ňou, zaplatí cenu a vezme si ju za ženu.“ [2]

Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá 3. a 4. kapitola traktátu Ketubot.

 
P218

218. Príkaz: Je prikázané, aby si násilník vzal ženu, ktorú znásilnil. [3]

 Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.“ [4]

 V traktáte Makot je vysvetlené, že zákaz násilníkovi rozviesť sa s [touto ženou], teda „Nesmie ju nikdy prepustiť“, je zákaz, ktorému predchádza príkaz. [Mudrci] sa vyjadrili nasledovne: „Prečo [násilník, ktorý sa zosobášil, rozviedol a znovu zosobášil so svojou obeťou neobdrží rany bičom]? Pretože je to zákaz, ktorému predchádza príkaz.“ Z toho vyplýva, že „Bude mu ženou“ je príkaz. [5]

 Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá 3. a 4. kapitola traktátu Ketubot.

  N358

358. Zákaz: Je zakázane, aby sa násilník rozviedol so ženou, ktorú znásilnil.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.“ [6]

 Tento zákaz nadväzuje na príkaz „Bude mu ženou“. V traktáte Makot je objasené, že sa jedná o zákaz, ktorému predchádza príkaz. Tiež je tam vysvetlené: „Násilník, ktorý sa rozvedie so ženou – ak je Izrael (všedný občan), vezme si ju znovu a neobdrží rany bičom. Ak je Kohen (kňaz), obdrží rany bičom a nevezme si ju znovu.” [7]

 Je treba si uvedomiť, že aj Izrael obdrží rany bičom, ak sa rozvedie so znásilnenou a nemôže vykonať nápravu [t.j. znova si ju vziať] – v prípade, že medzičasom zomrela, alebo sa vydala za iného muža. To zodpovedá zásade: “Ak vykonal [nápravu, nebude potrestaný], ak nevykonal [nápravu, bude potrestaný].”

 Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá 3. a 4. kapitola traktátu Ketubot.

P219

219. Príkaz: Je nám prikázaný zákon ohľadom strojcu zlej povesti [t.j. novomanžela, ktorý krivo obviní svoju nevestu z toho, že mala pomer medzi zásnubami (kidušin) a svadbou (n‘suin)] – obdrží rany bičom a zostane zosobášený, pretože je mu rovnako [ako násilníkovi] prikázané: „Ona zostane jeho ženou a nesmie ju nikdy prepustiť.“ [8]

V traktáte Makot je vysvetlené, že, tak ako v prípade násilníka, sa jedná o „zákaz, ktorému predchádza príkaz“.

 Podrobnosťami tohto prikázania sa zaoberá 3. a 4. kapitola traktátu Ketubot.

 N359

359. Zákaz: Je zakázané, aby sa strojca zlej povesti rozviedol so svojou ženou.

Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Ona zostane jeho ženou a nesmie ju nikdy prepustiť.“ [9]

 Ak sa s ňou rozvedie, vzťahujú sa naňho rovnaké zákony ako na nasilníka, tak ako je vysvetlené v traktáte Makot. [10]

 Podrobnosti tohto prikázania sú objasnené v traktáte Makot, ako aj v 3. a 4. kapitole traktátu Ketubot. 


[1] Jedná sa tu o zvodcu slobodnej ženy. V prípade pomeru medzi mužom a vydatou ženou ide o cudzoložstvo.

[2] Exodus 22:15. Žena musí so sobášom súhlasiť.

[3] Rovnako ako v prípade zvodcu musí žena so sobášom súhlasiť a násilník je povinný zaplatiť pokutu.

[4] Deuteronomium 22:29

[5] Makot 15a.

[6] Deuteronomium 22:29

[7] Makot 15a. Kňazi majú totiž zakázané sobášiť sa s rozvedenými ženami.

[8] Deuteronomium 22:19

[9] Tamtiež

[10] Makot 15a

Comments on: Deň 85
There are no comments.