Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 86

Wednesday, 11. March, 2015 - 20:26

P223

223. Príkaz: Je nám prikázaný zákon ohľadom zblúdilej ženy (sota). [1]

Zdrojom tohto prikázania výrok B-ží, nech je velebený: „Keby žena niektorého muža zblúdila a bola mu neverná.“ [2]

Podrobnosti tohto prikázania – spôsob, akým jej je dané napiť [z vody, pomocou ktorej sa zisťuje jej vina alebo nevina], spôsob, akým je za ňu prinesená obeť, a tiež iné podmienky, ktoré sa jej týkajú – sa nachádzajú v stati venovej tejto otázke, teda v traktáte Sota.

N104

104. Zákaz: Je zakázané zamiešať olej do obete za zblúdilú ženu.

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu obetu jednej desatiny efy jačmennej múky. Nenaleje na ňu olej.“ [3]

Pridanie oleja do tejto obete je trestateľné bičovaním.


[1] Pojem „zblúdilá žena“ odkazuje na prípad manželky podozrivej z nevery, ktorú manžel varuje, aby nestrávila čas v súkromí s tušeným cudzoložníkom, a ona tak aj napriek tomu urobí.

[2] Numeri 5:12

[3] Numeri 5:15

 

Comments on: Deň 86
There are no comments.