Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 89

Saturday, 14. March, 2015 - 18:04

 N340

340. Zákaz: Je zakázané mať pomer so sestrou svojho otca.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu sestry svojho otca.“ [1]

 Trestom za úmyselný priestupok je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N341

341. Zákaz: Je zakázané mať pomer so sestrou svojej matky.

 Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Neodkryješ nahotu sestry svojej matky.“ [2]

 Trestom za úmyselné porušenie tohto prikázania je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N342

342. Zákaz: Je zakázané mať pomer so ženou otcovho brata.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Nepriblížiš sa k jeho manželke, je to tvoja teta.“ [3]

 Trestom za úmyselné porušenie tohto prikázania je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N343

343. Zákaz: Je zakázané mať pomer so ženou svojho syna.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu svojej nevesty.“ [4]

 Priestupok je trestateľný ukamenovaním (s’kila). Ak niet platných svedkov alebo o čine nik nevedel, trestom je karet, ak bol úmyselný. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N344

344. Zákaz: Je zakázané mať pomer s manželkou svojho brata.

 Zdrojom tohto prikázania je B-ží výrok: „Neodkryješ nahotu ženy svojho brata.“ [5]

 Trestom za úmyselné porušenie tohto prikázania je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat).

 N345

345. Zákaz: Je zakázané mať pomer so sestrou svojej manželky, pokým je manželka nažive.

 Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebný: „Nevezmeš si ženu k jej sestre.“ [6]

 Trestom za úmyselné porušenie tohto prikázania je karet. Za nevedomý priestupok musí previnilec priniesť obeť za hriech (chatat). 

 


 

[1] Levitikus 18:12

[2] Levitikus 18:13

[3] Levitikus 18:14

[4] Levitikus 18:15

[5] Levitikus 18:16

[6] Levitikus 18:18

 

Comments on: Deň 89
There are no comments.