Printed from ChabadSlovakia.com

Deň 82

Saturday, 7. March, 2015 - 18:29

P216 

216. Príkaz: Mužovi je prikázané vziať si manželku [t.j. vdovu] svojho brata, ak [brat] zomrel bezdetný. [1]   

Zdrojom tohto prikázania je výrok B-ží, nech je velebený: „Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti (jibum).“ [2] 

Podrobnosti tohto prikázania sú objasnené v stati, ktorá sa venuje zvlásť tejto otázke, čiže v traktáte Jevamot. 

 


 

[1] Dôvod, ktorý Tora pre toto prikázanie udáva je: „Aby jeho meno [t.j. meno zosnulého brata] nebolo vymazané z Izraela." – Deuteronomium 25:6

[2] Deuteronomium 25:5

Comments on: Deň 82
There are no comments.