Slovenské židovské vzdelávacie centrum  
 
 
JECS 3.jpgVZDELÁVANIE -KĽÚČ K BUDÚCNOSTI

MINULOSŤ:

Dlhšie než storočie malo Slovensko jednu z najživších židovských obcí v Európe. Potom prišiel holokaust a masové deportácie, a tie takmer zmarili všetok židovský život. Po vojne sa tí, čo prežili koncentračné tábory, vrátili a pokúsili sa znovu začať žiť.

Avšak fyzické pustošenie holokaustu čoskoro vystriedalo duchovné pustošenie vyše štyridsaťročnej éry komunistickej totality. Po Nežnej revolúcii roku 1989 bol potrebný zázrak, aby sa židovský plamienok znova rozhorel. 

A zázrak sa stal. Židovské obce Slovenska začali horlivo obnovovať svoj sociálny, kultúrny a náboženský život.

Odo dňa keď sa rabín Baruch Myers ujal postu rabína bratislavskej židovskej obce roku 1993 má s manželkou Chanou česť zúčastňovať sa na tejto vzrušujúcej obnove.

SLOVENSKÉ ŽIDOVSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM 

Výsledkom týchto aktivít je uvedomovanie si židovskej identity a vzrastajúci záujem o znovuobjavovanie židovského dedičstva. Na tieto skutočnosti sme reagovali založením Slovenského židovského vzdelávacieho centra v septembri roku 2000.  

Naša budova je pekné, zrenovované, najmodernejšie zariadenie v historickom jadre Bratislavy. Centrum má výhodnú polohu a je miestom realizácie všetkých našich aktivít.

Ako jediná vzdelávacia inštitúcia tohoto druhu v Slovenskej republike je tým pravým žriedlom židovského vzdelávania.  

Toto je miesto, kde sa dá študovať a zabávať sa, diskutovať a objavovať, hrať sa a rásť, mať pocit domova.

IMG_0195.jpg PRÍTOMNOSŤ:

Dnes tu začujete spev detí, začujete hebrejskú modlitbu, začujete oduševnené diskusie dospelých na biblické témy.

Primyslite si k tomu obraz zapálenej menory, obraz prestretého šabatového stola či obraz človeka, ktorý prežil holokaust ako tancuje so študentom na oslave sviatku Simchat – Torah.

Toto všetko je živým dôkazom toho, že plamienok judaizmu nemôže byť a už nebude uhasený. Nikým, ničím, nikdy

 

 

BUDÚCNOSŤ:

Naše deti sú vzdelané a hrdé.

Nádej našich rodičov opäť žije. Majú možnosť poznávať, čo sa im donedávna odopieralo.

Naši starí rodičia sa podieľajú na radosti, ktorá pramení z kontinuity generácií.

Volanie duše má odozvu.  

Nasledujúca generácia už bude vedieť.

Vzdelávanie je kľúčom k budúcnosti.

Naše aktivity sú nasledovné:

Židovská materská škola Lauder Gan Menachem

Hodiny náboženstva pre deti – Cheder

Denný letný tábor Gan Israel

Šabatónové víkendy pre tínejdžerov

Združenie žien N´šei Chabad

Hodiny náboženstva pre dospelých

Prednášky a semináre

Pesachový séder

Rozsiahle aktivity týkajúce sa židovských sviatkov

Publikácie

Židovská knižnica