Výučba jazykov

Je naša škola súkromnou, náboženskou alebo jazykovou školou? Ťažko povedať, keďže naše deti s ľahkosťou „pripínajú“ z jedného jazyka na druhý, prípadne na tretí...

Sme presvedčení o vrodených schopnostiach každého dieťaťa, schopnosti spracovávať informácie, podávané nenúteným a zábavným spôsobom. Náboženský program vyučujú učiteľky zo zahraničia výlučne v anglickom jazyku a tým pádom sú aj tí najmladší žiaci vystavení novej medzinárodnej slovnej zásobe a zároveň sú im prezentované bohaté možnosti židovského vzdelávania. Súčasťou výuky je aj čítanie v hebrejčine a základná slovná zásoba každý deň v kontexte zoznamovania sa so židovskou históriou, predmetmi a sviatkami, ktoré tvoria ich dedičstvo. Sme potešení, že po absolvovaní našej škôlky deti rozumejú a vedia sa vyjadrovať v angličtine a do svojej prirodzenej slovnej zásoby zahŕňajú aj relevantné hebrejské slovíčka.

A samozrejme, „Na Slovensku po slovensky!“. Naše slovenské učiteľky učia deti správne rozprávať a vážiť si svoj rodný jazyk a to s využitím inovatívnych audio a verbálnych podnetov, čím im vštepujú správnu výslovnosť, gramatiku a učia ich sebavedomému prejavu, aby z nich vyrástli šikovní a výreční účastníci slovenskej spoločnosti.