Sukos 07.jpgSukos 06.jpg

Sukot

Čo je Sukkot?

Sprievodca sviatkom Sukot, sviatkom stánkov a významom, ktorý sa za tým skrýva.

Sukot 2023 (29.9. - 6.10.2023)

Sukot je sedemdňový židovský sviatok, ktorý prichádza päť dní po Jom Kipur. Sukkot oslavuje zber úrody a pripomína zázračnú ochranu, ktorú Boh poskytol deťom Izraela, keď opúšťali Egypt. Sukot oslavujeme tým, že bývame v búdke pokrytej listami (známej ako “suka”) a berieme štyri druhy (“arba minim”), špeciálnych druhov rastlín.

Prvé dva dni sviatku (tento rok od západu slnka 29. septembra do noci 1. októbra 2023) sú Jomtov - biblický sviatok, kedy je zakázaná práca. Večer sa zapaľujú sviečky a slávnostnému jedlu predchádza kiduš vrátane chaly namočenej v mede.

Medzi dni (od nedeľnej noci 1. októbra do západu slnka v piatok 6. októbra 2023) sú polosviatky, známe ako “Chol Hamoed. Bývame v suke a berieme štyri druhy rastlín každý deň cez sukkot (okrem šabatu, kedy štyri druhy neberieme).

Posledné dva dni (tento rok od západu slnka v piatok 6. októbra do nedeľnej noci 8. októbra 2023) sú samostatným sviatkom: Šemini Aceret / Simchat Tóra.

Význam sviatku Sukot

Zo všetkých židovských sviatkov je Sukot jediný, ktorého dátum, zdá sa, nepripomína konkrétnu historickú udalosť. Tóra ju označuje dvoma názvami: Chag HaAsif („Sviatok zberu“ alebo „Sviatok žatvy“) a Chag HaSukot („Festival stánkov“), pričom každý vyjadruje iný dôvod tohto sviatku.

V Izraeli plodiny rastú v zime a sú pripravené na zber koncom jari. Niektoré z nich zostávajú na poli niekoľko mesiacov sušiť a na zber sú pripravené až začiatkom jesene. “Chag Ha-Asif” je čas, keď  vyjadrujeme vdačnosť za túto hojnosť.

Názov Chag Ha-Sukot pripomína dočasné obydlia, ktoré B-h vytvoril, aby chránil našich predkov na ceste z Egypta. Niektorí hovoria, že sa to týka zázračných oblakov slávy, ktoré nás chránili pred púštnym slnkom, zatiaľ čo iní hovoria, že to odkazuje na stany, v ktorých bývali počas svojej 40-ročnej cesty cez Sinajskú púšť.

Bývanie v Suke

Sedem dní a nocí jeme všetky naše jedlá v suke a považujeme ju za svoj domov. Suka, ktorá sa nachádza pod holým nebom, pozostáva z najmenej troch stien a strechy z nespracovaných prírodných rastlín – zvyčajne z bambusu, borovicových konárov alebo palmových konárov.

Cieľom je stráviť čo najviac času v suke, prinajmenšom zjesť všetky jedlá v suke – najmä slávnostné jedlá počas prvých dvoch sviatočných nocí, keď musíme zjesť v suke aspoň kúsok chleba (resp. koláča alebo sušienky) veľkosti olivy (cca 28gm). Niektorí ľudia dokonca v suke spia.

Berieme štyri druhy rastlín

Ďalším božím prikazaním spojeným so sviatkom Sukot je branie štyroch druhov rastlín: etrog (citrón), lulav (palmový list), tri hadasim (myrtové vetvičky) a dva aravot (vŕbové vetvičky).

Každý deň sviatku (okrem šabatu) berieme štyri druhy rastlín, recitujeme nad nimi požehnanie, spájame ich a mávame s nimi všetkými šiestimi smermi: doprava, doľava, dopredu, hore, dole a dozadu. Mudrci z midraša nám hovoria, že tieto štyri druhy predstavujú rôzne osobnosti, ktoré tvoria komunitu Izraela, ktorej vnútornú jednotu na Sukote zdôrazňujeme.


Vyskúšajte si svoju šikovnosť v stavaní a vyzdobovaní príbytku suky, alebo Vám pomôžeme objednať hotovú. A potom, keď sviatok začne, vychutnajte si jesenné sviatočné jedlo vonku v suke. Pre Vás nebude problémom nás nájsť, lebo náš spev, diskusie o Tóre a smiech je počuť na celej ulici!

Dni sviatku Sukot sú charakteristické svojou veselosťou a oslavami. Všetci ste vítaní na našej tradičnej slávnosti „Simchat Bejt Hašoeva“ , počas ktorej sa hrajú rôzne hry, pripravené sú aktivity pre deti, živá hudba, žonglovanie s ohňom, kúzelnícke vystúpenia, jedlo a samozrejme dostanete príležitosť „potriasť“ - splniť si micvu s esrogom a lulavom.