Naši žiaci          

Veríme, že deti sú vzácnym darom, ktorý nám bol zverený, aby sme ho milovali, vychovávali, nasmerovali a povzbudzovali. Našimi študentami sú židovské deti vo veku od 2½ do 6 rokov zo slovenských, aj zahraničných rodín, pochádzajúce z rôznorodého náboženského, sociálneho a ekonomického prostredia.

Veríme, že každé dieťa je individualitou s vlastným špecifickým talentom, schopnosťami, osobnosťou, myšlienkami a záujmami. Na základe tohoto presvedčenia sme vytvorili vzdelávací rámec a rozvrh, ktorý poskytuje široké spektrum vzdelávacích metód a štýlov a rešpektuje individuálny štýl každého dieťaťa a zároveň prináša návody a pravidlá na základe ktorých môžu vo svojom prostredí efektívne a prirodzene fungovať.