Preparing for Pesach 2009 041.jpgChanuka 2008 033.jpg

Ďalšie Aktivity

Okrem štandardných učebných osnov sa naši žiaci môžu aktívne zúčastniť na rôznych ďalších aktivitách ako napr. tematicky zameranom divadle, hrách, pečení a výletoch počas celého roka. Na vzorových oslavách pred a počas jednotlivých sviatkov si môžu prakticky vyskúšať, čo sa naučili a vychutnať si pravú atmosféru sviatku. Okrem toho na niektoré z týchto aktivít pozývame aj rodičov a starých rodičov, čo slúži ako spôsob medzigeneračného vzdelávania a zároveň aj ako možnosť nadväzovania spoločenských kontaktov. Pre mnohých zamestnaných rodičov je to jedna z mála príležitostí, pri ktorých sa môžu stretnúť s inými židovskými mužmi a ženami, ktorí majú podobný štýl života a podobné záujmy a môžu nadviazať priateľstvá, ktoré pretrvávajú aj mimo nášho školského klubu.