Záujmové krúžky  1st week kruzky 002.jpg1st week, day 2 035.jpg

Deti, ktoré navštevujú „Školský klub Tora Or“ majú veľa môžností rozvíjať svoj talent a záujmy prostredníctvom viacerých záujmových krúžkov. Krúžky sa vyberajú na začiatku každého školského roka podľa konkrétnych záujmov a zamerania prihlásených detí. Výuku realizujú kvalifikovaní, odborne zdatní miestni pedagógovia so štátnicou a dlhodobými skúsenosťami v odbore, a ktorí predovšetkým milujú prácu s deťmi. Náklady na všetky záujmové krúžky sú zahrnuté v mesačnom poplatku za Školský klub. Tohtoročné záujmové krúžky sú:

1) Nemecký jazyk – tento krúžok sa zameriava na užitočnú konverzáciu, základnú gramatiku a slovnú zásobu, a zahŕňa aj umenie, divadlo, piesne a situačné texty s cieľom naučiť sa jeden z najpoužívanejších jazykov v strednej Európe – „Deutsch macht spaβ!“

2) Keramika – deti si rozvíjajú svoje tvorivé a motorické zručnosti pri točení, formovaní a ozdobovaní vlastných keramických výrobkov. Dekoračné aj praktické predmety sa potom vypália v peci a po ich vrátení ich deti maľujú, glazúrujú a hrdo vystavujú!

3) Gitara – budovou sa rozlieha hudba a smiech pri výuke správneho prstokladu, čítania nôt, spievania a improvizácie na tomto obľúbenom hudobnom nástroji!

4) Umenie – Pustite uzdu svojej fantázie! Deti experimentujú a vyjadrujú sa prostredníctvom rôznych tradičných aj nových umeleckých prostriedkov, ako napr. atrament, uhlie, krieda, farby, papier-maché, koláž, batika, výšivka... Picasso sa môže schovať!