Učebný plán         nursing home BD party, alef beis 013.jpg           

Náš učebný plán obsahuje základné a rozšírené informácie o:

  • židovských sviatkoch - s nimi súvisiacich zákonoch a zvykoch,
  • základných každodenných prikázaniach,
  • čítaní a písaní v hebrejčine,
  • základnej konverzácii a slovnej zásobe v hebrejčine
  • „Židovských super hrdinoch“ – príbehy a udalosti zo života hlavných biblických postáv s ponaučeniami a hodnotami týkajúcimi sa bežného života detí,
  • „Rozdávaní svetla“ – zameriavame sa na praktickú aplikáciu prikázaní týkajúcich sa medziľudských vzťahov, ako napr.: vážiť si rodičov a starých ľudí, čestnosť, kultivovaný prejav, skromnosť, upravenosť, milé vystupovanie, ohľaduplnosť, charitatívnosť atď...