Formulácia hlavného cieľa

1) Sme presvedčení, že židovské náboženstvo a tradície sú samozrejmým dedičstvom každého židovského dieťaťa. Šábes a oslavy sviatkov, modlitby, hebrejská abeceda a príbehy našich predkov, to všetko prispieva u našich detí k budovaniu pocitu spolupatričnosti a pýchy na svoju identitu.

2) Sme presvedčení, že vzdelávanie musí byť kvalitné a preto zamestnávame profesionálne a kvalitné učiteľky  a využívame moderné, overené a efektívne vzdelávacie metódy, ako napríklad „Whole Language“ a „Multiple Inteligences“ na zvýšenie kvality vyučovania.

3) Veríme, že učenie, hlavne pre mladých ľudí, predstavuje prirodzený a samozrejmý proces, ktorý sa najlepšie stimuluje konkrétnou životnou skúsenosťou, prostredníctvom bezpečného štrukturovaného kontaktu s okolitým svetom.

4) Veríme, že vzdelávanie má byť zábavou! Naši žiaci sa vzdelávajú pomocou piesní, tanca, divadla, vedeckých experimentov, ukážok a rôznych interaktívnych projektov .