Rodinné programy

V škôlke Lauder Gan Menachem pracujú žiaci, učitelia a rodičia spoločne. Na rodičov sa pozeráme ako na partnerov pri výchove svojich detí a preto ich radi privítame na rôznych detských oslavách a aktivitách v priebehu roka. Či už je to na Chanukovej oslave, Purimovom karnevale, ukážke Sederového večera, Dňoch kóšer varenia, alebo na Lag Baomer pikniku. Rodičia sa opäť vrátia do svojich detských rokov prostredníctovm žiariacich očiek a šťastných úsmevov svojich ratolestí. Sponzorstvo pre našu školu sa neobmedzuje len na financie – zapájaním rodičov do hier, štafetových pretekov, pečenia, maľovania na tvár po boku svojich detí odovzdávajú svoju lásku, starostlivosť a oddanosť ako tú najlepšiu investíciu do budúcnosti svojich detí.