Holidays- Simchas Torah.jpg

Simchas Tora

Počas tohto sviatku zavŕšime ročný cyklus čítania Tóry a začneme znovu, lebo múdrosť Tóry je nekonečná. Príďte do synagógy na Heydukovu ulicu a pretancujte celú noc! Tlieskajte, klopkajte nohami, chytajte cukríky letiace vzduchom ... a pritom pevne držte Tóru a tancujte s ňou, lebo tento poklad patrí VÁM. Občerstvenie, nápoje na zdravie -„l‘ chaim!”, balíčky cukríkov pre deti a radosť pretrvávajúca po celý rok!