PURIM PARTY!! 006.jpgEnd of year play and picnic (9).jpgApril 2014 005.jpg

 

                              PROGRAM MOMMY & ME

Dojčenský vek až po ranné detstvo je považované za veľmi výnimočné a jedinečné obdobie vo vývoji dieťaťa, ktoré ho ovplyvní až do konca života. Viac než v akejkoľvek inej fáze, prvé tri roky charakterizuje trvalý rozvoj zručnosti, skúmanie, vytváranie postojov a vlastností, pocit dôvery a spolupatričnosti a v neposlednom rade neustále chápanie o prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Dojčatá a batoľatá sa najlepšie učia v priamom kontakte s možnosťou objaviť a preskúmať ich okolie cez hmat, zrak, zvuk, chuť a manipuláciu.

Chabad Slovensko preto v programe "Mommy and Me" poskytuje našim malým kamarátom veľa láskyplnej starostlivosti a zážitkového učenia. Sme miesto kde sa môžu cítiť šťastne a bezpečne, kde majú príležitosť uspokojiť ich zvedavosť o svete, v ktorom žijú.  Vštepujeme vedomosti pomocou týždenných tém a programov prostredníctvom piesní, pohybu, koordináciou činností v oblasti rozvoja, umenia (nevadí nám neporiadok J) a poskytujeme celý rad stimulačných, vzdelávacích, vekom zodpovedajúcich hračiek a pomôcok.  

Program "Mommy and Me" taktiež umožní matkám dať si prestávku v ich rutinnej starostlivosti o dieťa, ako aj šancu spojiť sa s dieťaťom mimo domova, zoznámiť a stráviť čas s inými matkami s podobným zázemím a záujmami a popritom sledovať svoje deti ako objavujú svet v bezpečnej a láskyplnej atmosfére.

Do programu sa môžu zapojiť všetky matky s deťmi od 3 mesiacov do 3 rokov. Ak chcete získať viac informácií ako sa k nám pripojiť, neváhajte a zavolajte na tel. číslo 0905-964- 155. 

Kliknite SEM na fotogaleriu 2023