Tu B’ švat

Ajhľa! Človek je spojený so stromom v poli.“

Príďte a objavte svoje korene a rozvetvite svoju znalosť o „Novom roku stromov“ na obsažnej prednáške a chutnom „Séderi Tu B’švat”, kde sa zoznámite s ovocím z Izraela a iných krajín.