Naši študenti               Cheder Winter 2009 019.jpg

Našimi študentami sú židovskí chlapci a dievčatá, ktorí navštevujú základnú školu a pochádzajú väčšinou z asimilovaných židovských rodín. Náš úspech spočíva v tom, že poskytujeme jasný a jednoznačný výklad tradičných hodnôt Tóry pri čom rešpektujeme a prijímame každého jednotlivca bez ohľadu na jeho úroveň vedomostí a dodržiavania náboženských predpisov.