Naši zamestnanci           Misc. kids at play 013.jpg

Zamestnávame vysoko kvalifikované a skúsené učiteľky s pedagogickým vzdelaním a to nielen so schopnosťou odovzdávať informácie, ale aj pre ich trpezlivosť, lásku k deťom a snahu jemne viesť každé dieťa k rozvoju svojho vlastného potenciálu. Každú  učiteľku špeciálne vyberáme na základe pedagogických kvalít, pozitívnych charakterových čŕt a láske k vyučovaniu. Sú to citlivé a starostlivé osobnosti s množstvom skúseností s vedením tried, letných táborov a organizovaním kultúrnych programov pre deti na Slovensku aj v zahraničí.