Formulácia hlavného cieľa organizácienursing home BD party, alef beis 013.jpg

V septembri 1994 sme na žiadosť rodičov otvorili Školský klub „Tora Or“. Náš klub funguje po školskom vyučovaní cez tyždeň, denne 1½-2 hodiny. Zámerom tohoto klubu je pokračovať v židovskom vzdelávaní a poskytnúť spoločenské vyžitie školopovinným židovským deťom (a ich rodičom!). Po nástupe detí do školy sa snažíme zábavným a veku primeraným spôsobom vyplniť vzniknutú medzeru v židovskom vzdelávaní.

Po nástupe detí do školy a v súvisloti s ich intenzívnejším spoločenským životom narastá potreba posiľňovania a rozvoja židovskej identity: je potrebné vytvoriť priestor, kde budú zodpovedané ich otázky, dozvedia sa o židovských zvykoch a ich historickom pozadí, zoznámia sa s rovesníkmi a predovšetkým vytvoria priateľskú atmosféru, plnú entuziazmu, tvorivosti a radosti z faktu, že sú cenenou súčasťo židovského národa.

Už po roku fungovania udelilo Ministerstvo školstva SR nášmu programu štatút nezávislej, náboženskej vzdelávacej inštitúcie ako jedinému programu takéhoto typu, ktorý existuje mimo pôdy základnej alebo strednej školy.