Učebný plán a osnovy

Materská škola je miestom vzdelávania, bádania, zábavy, smiechu .....a objavov. Náš komplexný všeobecný i náboženský učebný plán je prispôsobný veku dieťaťa a dbá o to, aby bola prvá skúsenosť detí so škôlkou pozitívna, radostná a bezpečná a vybavuje ich vedomosťami a sebavedomím do budúcnosti.

I. Učebné osnovy: Náboženská výchova/ Judaizmus

Hebrejská abeceda

Šábes a sviatky

Židovská domácnosť a komunita

Ľudskosť - Mentch

II. Všeobecné učebné osnovy

Naše všeobecné učebné osnovy spĺňajú, dokonca aj prevyšujú, všetky požiadavky stanovené Ministerstvom školstva SR. Nedávna školská inšpekcia zaradila našu škôlku medzi jedno z najlepších zariadení predškolskej výchovy na Slovensku. Na toto hodnotenie sme veľmi hrdí a snažíme sa neustále zlepšovať. Naše tvorivé učebné osnovy realizujeme v slovenskom jazyku, v tematických blokoch rozdelených na týždňové alebo mesačné cykly. Postupný rast informácii a základné zručnosti sú do vyučovania zaradené  pomocou kombinácie nasledujúcich vyučovacích programov:

Jazykové vzdelávanie

Matematické predstavy

Telesná výchova

Literárna výchova

Výtvarná a Pracovná výchova

Hudobná výchova