Príďte a slávte s nami!            1st week, day 5 027.jpg

Zažaté sviečky, barches a víno na kiduš, zvláštne chute a vône ... v slávení židovských sviatkov je niečo dojemné, skoro až magické. V Chabade Slovensko považujeme všetkých židov za súčasť rodiny. Príďte a slávte s nami. Doprajte svojmu telu a duši príležitosť na slávenie sviatkov!