Lag B‘ Omer Bonfire - 1

Zúčastnite sa na oslave vonku! Pripomeňme si život dvoch veľkých učencov rabína Akivu a rabína Šimona bar Jochaja a prejavme pretrvávajúcu jednotu židovského národa. Inšpirácia, zábava pre celú rodinu! Jedlo, pikniky, vatry, povozenie sa na lodi, pochod... to je ono!