Dva druhy zázrakov

„Ak chcete byť v Izraeli realistom, musíte veriť v zázraky.“ (David Ben Gurion v rozhovore pre CBS, 5. októbra 1956)

✱    ✱    ✱    ✱

Príbeh Chanuky všetci poznáme. Po porážke Grékov sa Hasmoneovci v Jeruzaleme zmocnia svätého chrámu, poškvrneného gréckymi útočníkmi. Chcú zapáliť svietnik menora. Na to však treba špeciálny olivový olej, s čistotou, ktorú potvrdzuje pečať veľkňaza. Taký olej však nevedia nájsť! Gréci na nádobách poškodili pečate a olej tak znečistili.

Našťastie sa našla jedna nádoba s neporušenou pečaťou veľkňaza. Olej postačoval len na jeden deň, a získať nový čistý olej trvalo až osem dní, takže nájdený olivový olej naliali do menory a zapálili ho. Jeho objem mal postačovať len na jeden deň, horel však celých osem dní.

Na pripomenutie tohto osemdňového zázraku Chanuky zapaľujeme každý rok chanukovú menoru osem po sebe nasledujúcich dní, počnúc 25. dňom mesiaca Kislev, dňom po vojenskom víťazstve a dňom, keď Hasmoneovci vstúpili do chrámu, aby ho znovu vysvätili.

Inými slovami, ide o každoročný osemdňový rituál na pripomenutie si osemdňového zázraku – zázraku oleja.

K zapaľovaniu menory po dobu osem dní existuje slávna otázka. Znie takto:

Sviatok Chanuka trvá osem dní, pretože zázrak oleja trval osem dní.

Je tu však jeden malý problém. Zamyslite sa – olej postačoval len na jeden deň. Napriek tomu zázrakom horel osem dní. Ako dlho teda trval zázrak Chanuky? Zrátajte si to sami. Osem dní horiacej menory s olejom, ktorý postačoval len na jeden deň. Takže ako dlho trval zázrak Chanuky? Presne tak. Skutočný zázrak Chanuky trval len sedem dní. V prvý deň zázrak nebol.

Touto otázkou sa zaoberalo množstvo učencov. Vlastne o ňom vznikla celá kniha, ktorá ponúka na tento hlavolam rôzne riešenia.

Napríklad: menora má sedem ramien. Olej nalejeme do každého z nich. Hasmoneovci, vediac, že nové zásoby dostanú až za 8 dní, rozdelili nájdený olej na sedem osem dielov. a do každého ramena dali jeden diel. Ani v jednom ramene Čo znamená, že nebol dostatok oleja, aby horel čo len jeden deň. Napriek tomu olej horel osem dní. Naozaj išlo o osemdňový zázrak.

Chatam Sofer spomína ďalšie možné riešenie. Podľa neho bol zázrak prvého dňa v tom, že sa našla jedna nádoba čistého olivového oleja s pečaťou veľkňaza. Gréci sa totiž pokúsili znečistiť všetky nádoby. Jednu nádobu akosi prehliadli. Takto máme jeden deň zázraku vďaka objavu jednej nádoby s olejom, a ďalších 7 dní zázraku, keď olej horel neprirodzene dlho.

K tomuto riešeniu poznamenáva Chatam Sofer veľmi zaujímavý komentár. Ak osem dní zázraku vysvetlíme prvým spôsobom, pri ktorom bol olej na začiatku rozdelený na sedem dielov, tak všetkých 8 dní zázraku Chanuky bolo rovnakých. Malé množstvo oleja nadprirodzene horelo oveľa dlhšiu dobu, ako by bolo prirodzene možné.

Ak si však osem dní vysvetlíme druhým spôsobom, tak dostaneme dva veľmi odlišné druhy zázraku. Práve kombinácia týchto zázrakov nám dáva dôležité ponaučenie o viere – ponaučenie, ktoré si každý vieme odniesť do života.

Vo všeobecnosti nachádzame v Tóre dva druhy zázraku. Známejší je druh zázraku, ktorý potláča

prírodné zákony. Klasickým príkladom je rozdelenie trstinového mora pri odchode židovských otrokov z Egypta. Voda tečie nadol, zázrakom však stála ako stena.

Máme tu však aj iný druh zázraku. Ide o zázrak, ktorý sa odohráva v súlade s prírodnými zákonmi. Napríklad za zázračné považujeme udalosti Purimu. Pri bližšom skúmaní však zistíme, že
v skutočnosti žiadne prírodné zákony neboli porušené.

Pri zázraku Chanuky sa dostávame k počtu ôsmich dní kombináciou týchto dvoch kategórií zázrakov. Nájdenie jednej nádoby s olejom žiadnym spôsobom nevyžadovalo porušenie prírodných zákonov – na rozdiel od situácie, keď malé množstvo oleja horelo o sedem dní dlhšie.

Ide tu však o niečo hlbšie. Chatam Sofer vysvetľuje, že v čase, keď našli jednu nádobu s čistým olejom, nebolo zrejmé, že ide o zázrak. Mohlo ísť len o náhodu. Takpovediac zásah šťasteny. Gréci jednu nádobu prehliadli.

Olej naliali a zapálili ho v menore. Všimli si, že zázrakom horel o sedem dní dlhšie než je prirodzené. Až vtedy si uvedomili, že nešlo o žiadny obyčajný olej. A až vtedy – spätne – si uvedomili, že zázrakom bolo aj to, že tento oleja našli.

V živote všetkých sa nemusia viditeľne vyskytnúť zázraky, ktoré sa vymykajú prírode. Napriek tomu sa mnoho vecí môže v skutočnosti udiať formou božieho zásahu. My si ich však nevážime, pretože sa nazdávame, že ide len o „náhodu“.

Inokedy si ani neuvedomíme, že sa stalo niečo pozoruhodné. Ako uvádza jedna múdrosť
z Talmudu: „Zázrak nerozpozná ani človek, ktorému sa zázrak udial!“ To je odkaz Chatama Sofera. Potrebujeme sa ohliadnuť na predchádzajúce udalosti v našom živote, vrátane tých, ktoré sa môžu zdať všedné, a prebudiť v sebe uvedomenie, že aj v našom živote je prítomná božia prozreteľnosť.

Denne v modlitbe Šmone Esre hovoríme: „Budeme Ti vzdávať vďaku a chválu... za zázraky, ktoré pre nás vykonávaš každý deň“.

Ak to vezmeme ešte o krok ďalej, dopracujeme sa k ešte hlbšiemu uvedomeniu – keďže všetky udalosti vo vesmíre sa dejú pod dohľadom Stvoriteľa, v skutočnosti nie je žiadny rozdiel medzi tým, čo je prirodzené a čo je nadprirodzené. Na samotnú prírodu treba nahliadať ako na zázrak. A zázraky sa musíme naučiť vnímať ako niečo úplne prirodzené.