Vyučovací jazyk

Program výuky judaizmu prebieha výlučne v anglickom jazyku. Pomáha to deťom zoznámiť sa s týmto jazykom a postupne rozvíjať schopnosti plynulej anglickej konverzácie v prirodzenom a príjemnom prostredí. Okrem toho majú možnosť využívať talent a skúsenosti starostlivo vybratých zahraničných pedagógov a tiež široký výber tlačených, audio a video materiálov o židovských témach v angličtine.