O roš hašana hovorím “ze hajom techilat maasecha.”  - “Dnešny deň je počiatok Tvojho diela.”

Deň roš hašana je podľa biblickej narativy, dňom, kedy bol stvorený človek, šiestym dňom stvorenia. Človek sa volá Adam. Čo znamená Adam? Vlastne čo je človek?

Adam má dva paradoxné významy. Vyjadruje sa tento paradox v samotnom verše, kde sa hovorí o stvorení človeka: “Vtedy Pán, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. 

Jeden význam je zo slova „adama“, čo znamená zem alebo prach. Druhá je spojená so slovom „dome“ – čo znamená „ „v porovnaní s“. Podľa tradícií, volá sa preto, že je "adame la-elyon" -  prirovnáva sa k Najvyššiemu. K B-hu. 

Ktorý výklad je pravda? Možno mi poviete, že realista vám vraví, že prvý -  človek je veru ako prach. A čo idealista? Naopak, že má vysokú kvalitu. 

Podľa Viktora Frankla, skutočný realista je ten, ktorý zaujal postoj idealista.  Skutočne realistický pohľad na človeka je ako na niekoho, kto hľadá zmysel života. Ak berieme človeka takého, aký naozaj je, robíme ho horším. Ale ak ho preceníme, povýšime ho na to, čím skutočne môže byť. Musíme byť idealisti, pretože potom skončíme ako skutoční realisti. Ak v človeku neuznávate hľadanie zmyslu, ho ponížite. Pridávate mu frustráciu. Ak však predpokladáte, že tam musí byť iskra hľadania zmyslu - potom v ňom  vyvoláte a urobíte z neho to, čím sa dokáže stať.

Pre nás židov, tento zmysel sa nájde v našom poslanie od B-ha- posvätiť naš život a celý svet splnením Tóry - božie učenie svojimi prikázaniami. Teraz, pred novým rokom, keď prijmeme na sebe B-žie kráľovstvo, je ten správny čas “si preceniť”  ustanovením duchovných cieľov na budúci rok.