Aktivity pre ženy 

October 2013 001.jpg 

Nšej Chabad – Organizácia židovských žien na Slovensku bola založená v roku 1997. Cieľom tejto organizácie je vytvárať trvalé príležitosti pre ženy každého veku a pochádzajúce z rôzneho prostredia, aby sa schádzali, učili sa, inšpirovali sa, získali nové priateľstvá, tvorivo sa prejavovali a mohli diskutovať o témach, ktoré sa týkajú každej z nás - o téme materstva, úlohy ženy v spoločnosti a najmä jedinečného privilégia a zodpovednosti, ktorou B-h obdaril židosvké ženy v ich životnej úlohe.    

Naše každomesačné stretnutia pozostávajú z prednášky na niektorú židovskú  tému. Po prednáške býva kultúrne predstavenie, charitatívna činnosť a/alebo aplikované umenie -od ukážok líčenia, cez aranžovanie kvetov, výrobu      nástenných mozaík až po módne prehliadky! Vyskúšajte si silu a krásu skutočnej ženskosti podľa Tóry!

Pokiaľ máte záujem získať viac informácii, alebo by ste chceli dostávať písomné informácie poštou, prosím, zatelefonujte našim obetavým predsedníčkam Edite a Gabe.

Edita telefón: 0907 295 814

Gaba telefón: 0908 498 213

Košer recepty  

KALENDAR PODUJATI NA 2014-2015