Prihláška:

 

 

Týmto registrujem svoje dieťa __________________, žiaka _____ ročníka do Školského Klubu Tora Or  v školskom roku 2009-2010 a zaväzujem sa, že na začiatku každého mesiaca zaplatím mesačný poplatok  20,-  EUR spolu s poplatkom za dopravu.

 

 Moje dieťa má záujem o prácu najmä v nasledovných krúžkoch. Označte všetky záujmy v poradí od najväčšieho záujmu číslami od 1-8 (ak o niečo nemáte záujem neoznačujte)

 

 Tanec a pohyb

 Keramika

 Nemecký jazyk

             Anglický jazyk

 Výtvarná

 Hudobná – flauta, gitara alebo husle

 Judo alebo karate

 Varenie a pečenie

              Digitálne fotografovanie

 

 Moje dieťa bude navštevovať Školský Klub Tora Or  v nasledujúcich dňoch a časoch:

                                                          Dieťa končí školu v tento deň o (čas):

    Pondelok    ___________________                ___________________      

     Utorok       ____________________                ___________________        

     Streda       ____________________               ___________________      

     Štvrtok      ____________________                ___________________      

                 Každý deň 

 Mám záujem o dopravu organizovanú Školským Klubom Tora Or za mesačný poplatok 20,- EUR.

 

Adresa školy odkiaľ je potrebné dieťa vyzdvihnúť: ___________________________

___________________________________________________________________

Telefonický kontakt na rodičov, na ktorom je ich možné zastihnúť počas Školského klubu:_______________________________________________________________

 

 

Podpis rodiča:__________________________  Dátum:__________________