KG Sept. 2019 (105).JPG     Yom Kipur-Sukos 2019 (8).JPG

Roš Hašana/Jom Kipur

Tradičné B-hoslužby v synagóge sú zadarmo prístupné všetkých židom bez ohľadu na ich znalosť židovstva alebo príslušnosť k rôznym smerom. Počas B- hoslužieb sú účastníkom k dispozícii texty hlavných modlitieb preložené a prepísané do slovenčiny.

Príďte si vypočuť kvílivý zvuk šofaru a prehodnoťte svoj vzťah k B-hu ako k vnútornej a milovanej súčasti židovského národa..

Po modlitbách je pripravená hostina na sviatok Roš hašana s tradičnými jedlami ako jablká s medom, cimes, rybie hlavy a ostatné. Rezervácie na hostinu si treba urobiť vopred. Na prvý deň Roš hašana sa po obede robí obrad tašlich na brehu rieky Dunaj – svoje hriechy a svoje starosti utopíte v rieke a do nového roka vykročíte tou správnou nohou! Potom na Jom Kipur sa postite spolu s nami.