KG Sept. 2019 (105).JPG     Yom Kipur-Sukos 2019 (8).JPG

Roš Hašana/Jom Kipur

Tradičné B-hoslužby v synagóge sú zadarmo prístupné všetkých židom bez ohľadu na ich znalosť židovstva alebo príslušnosť k rôznym smerom. Počas B- hoslužieb sú účastníkom k dispozícii texty hlavných modlitieb preložené a prepísané do slovenčiny.

Príďte si vypočuť kvílivý zvuk šofaru a prehodnoťte svoj vzťah k B-hu ako k vnútornej a milovanej súčasti židovského národa..

Po modlitbách je pripravená hostina na sviatok Roš hašana s tradičnými jedlami ako jablká s medom, cimes, rybie hlavy a ostatné. Rezervácie na hostinu si treba urobiť vopred. Na prvý deň Roš hašana sa po obede robí obrad tašlich na brehu rieky Dunaj – svoje hriechy a svoje starosti utopíte v rieke a do nového roka vykročíte tou správnou nohou! Potom na Jom Kipur sa postite spolu s nami.

KALENDAR BOHOSLUŽIEB SEPTEMBER 2020/ TIŠREI 5781:

ROŠ HAŠANA
Piatok 18.9 —18.00 prvú noc Roš Hašana – mincha/maariv
Sobota 19.9 —9.00 prvý deň Roš Hašana - šacharis 9:30-13:30
Sobota 19.9— 18.30 druhú noc Roš Hašana - maariv
Nedela 20.9 — 9.00 druhý deň Roš Hašana - šacharis 9:00-13:00. Trubenie šofaru o cca. 11:00, aj o 12:30 hod. 
Nedela 20.9— 17:00 Obrad TAŠLICH - pri rieke Dunaja oproti hotelu Park Inn

 

JOM KIPUR
Nedeľa 28.9— 7:30 Erev Jom Kipur šacharis, nasleduje obrad „kapores“
Nedeľa 28.9— 18.30 Kol Nidre večerná bohoslužba
Pondelok 29.9— 9.30 Šacharis
Od 12.30 Modlitba Yizkor na zosnulých a Musaf do cca. 15:30
18.30 Neila
19.22 Koniec sviatku-/ pôstu
 
 
SUKOS
Piatok 2.10 —18.30 prvú noc Sukos – mincha-maariv
Sobota 3.10— 9.30 prvý deň Sukos - šacharis
Sobota 3.10— 18.30 druhú noc Sukos- maariv
Nedeľa 4.10— 9.30 druhý deň Sukos - šacharis

 

ŠMINI ACERES
Piatok 9.10 —18.30 noc Semini aceres – mincha - maariv
Sobota 10.10.- 9:30-deň Šemini aceres – šacharis + Yizkor ( mazkir)

 

SIMCHAS TORA
Sobota 10.10 —18.30 noc Simchas Tora – mincha-maariv, kiduš, a......TANCOVANIE S TORAMI - VŠETCI SU VÍTANÍ !!