Roš Hašana/Jom Kipur

Tradičné B-hoslužby v synagóge sú zadarmo prístupné všetkých židom bez ohľadu na ich znalosť židovstva alebo príslušnosť k rôznym smerom. Počas B- hoslužieb sú účastníkom k dispozícii texty hlavných modlitieb preložené a prepísané do slovenčiny.

Príďte si vypočuť kvílivý zvuk šofaru a prehodnoťte svoj vzťah k B-hu ako k vnútornej a milovanej súčasti židovského národa..

Po modlitbách je pripravená hostina na sviatok Roš hašana s tradičnými jedlami ako jablká s medom, cimes, rybie hlavy a ostatné. Rezervácie na hostinu si treba urobiť vopred. Na prvý deň Roš hašana sa po obede robí obrad tašlich na brehu rieky Dunaj – svoje hriechy a svoje starosti utopíte v rieke a do nového roka vykročíte tou správnou nohou! Potom na Jom Kipur sa postite spolu s nami.

KALENDAR BOHOSLUŽIEB SEPTEMBER 2015/ TIŠREI 5776:

ROŠ HAŠANA
Nedela 13.9 —18.30 prvú noc Roš Hašana – mincha/maariv
Pondelok 14.9 —9.30 prvý deň Roš Hašana - šacharis 9:30-13:30
Pondelok 14.9— 18.30 druhú noc Roš Hašana - maariv
Utorok 15.9 9.30— druhý deň Roš Hašana - šacharis 9:30-13:30
Utorok 15.9— 17:00 Obrad TAŠLICH - pri rieke Dunaja oproti hotelu Park Inn

JOM KIPUR
Utorok 22.9— 7:30 Erev Jom Kipur šacharit, nasleduje obrad „kapores“
Utorok 22.9— 18.30 Kol Nidre večerná bohoslužba
Streda 23.9— 9.30 Šacharit
Od 12.30 Modlitba Zizkor na zosnulých
18.30 Neila
19.34 Koniec sviatku-/ pôstu
SUKOS
Nedel´a 27.9 —18.30 prvú noc Sukos – mincha-maariv
Pondelok 28.9— 9.30 prvý deň Sukos - šacharis
Pondelok 28.9— 18.30 druhú noc Sukos- maariv
Utorok 29.9— 9.30 druhý deň Sukos - šacharis

ŠMINI ACERES
Nedel´a 4.10 —18.30 noc Semini aceres – mincha - maariv
Pondelok 5.10.- 9:30-deň Šemini aceres – šacharis + Yizkor ( mazkir)

SIMCHAS TORA
Pondelok 5.10 —18.30 noc Simchas Tora – mincha-maariv, kiduš, a......TANCOVANIE S TORAMI - VŠETCI SU VÍTANÍ !!