Motivácia            Cheder Winter 2009 018.jpg

Sme presvedčení, že učenie má byť zábava! Okrem širokého spektra tvorivých didaktických metód deti tiež motivujeme, aby napredovali a uspeli vďaka špecificky zameraných stimulujúcich programov, ako napr.:

1) „Alef Champ“(„Šampión hebrejskej abecedy“) - hebrejské čítanie je rozdelené na úroveň inšpirovanú športom karate a stupne rozlíšené podľa farieb, ktorých súčasťou sú brožúrky, pomocné kartičky a súťaže rýchleho čítania, čím deti učíme pracovať individuálne aj v skupinách a motivujeme k postupu vždy do vyššej úrovne až k titulu šampióna. Každý mesiac organizujeme slávnostné odovzdávanie farebných vysvedčení a cien, ktoré zaisťujú, že sa každý cíti ako víťaz!

2) „Tóra doláre“ – v židovskej výchove je vzdelanie prínosom iba vtedy, keď sa s ním študent stotožní a vedie k pozitívnym skutkom. Sme presvedčení, že intelekt sa musí spájať s pevnými morálnymi zásadami a hodnotami ako sú ohľaduplnosť, trpezlivosť a rešpekt. Odmenou za dobré správanie sú „Tóra doláre“ - papierová „mena“, ktorú deti získavajú každý deň ako ocenenie ich aktívnej práce, úsilia a pekného správania k spolužiakom. Tieto doláre deti používajú v priebehu roka na „kupovanie“ cien podľa toho, koľko zarobili.