Naši zamestnanci

Význam a úspech každého vzdelávacieho programu sa odvíja od jeho zamestnancov. Naši zamestnanci sú absloventmi pedagogických univerzít v USA a v Izraeli. Tieto mladé slečny sú profesionálky s veľkou motiváciou a bohatými skúsenosťami zo škôl, táborov a mládežníckych organizácií vo svojich rodných mestách a v zahraničí. Ich výbavou nie je len schopnosť vyučovať judaizmus, ale sú tiež pre deti vzorom a živým príkladom dodržiavania židovských zákonov. Pri prednášaní o tradíciách sa snažia spolu s ich významom sprostredkovať aj radosť z ich dodržiavania. Pre študentov sú priateľmi a poradcami, ktorým telefonujú, pozývajú ich na šábesové jedlá, oslavy narodenín a vytvárajú si s nimi osobný vzťah, ktorý sa rozvíja aj mimo triedy