PURIM 2009 !!!! 015.jpg 

Židovská domácnosť a komunita

Žiaci sa zoznamujú so základnými židovskými predmetmi, ktoré sa používajú doma a v synagóge a taktiež s ich významom a využitím. Deti tiež zoznamujeme so „židovskými zamestnaniami“, ako napr. rabín, šochet, mohel, sofer a učíme ich, aby si každé z nich vážili.