Jazykové vzdelávanie

Kladie sa dôraz na správnu výslovnosť, fonetiku, gramatiku, budovanie slovnej zásoby ako aj jemné logopedické opravy  vo výslovnosti, ktoré sú u detí predškolského veku bežné. Deti nabádame, aby prejavili a formulovali svoje pocity, myšlienky a zážitky pri práci v skupinách pri čom ich často pozitívne motivujeme.

Misc. kids at play 010.jpg