Matematické predstavy

Jednoduché matematické predstavy ako počítanie, zoraďovanie, obrázkové grafy, zoskupovanie, rozpoznávanie tvarov a určovanie smeru, vyučujeme pomocou tvorivého hrania, pokusov a množstva interaktívnych činností. U päťročných detí začíname s jednoduchým sčítavaním a odčítavaním a poznávaním číslic.

KG graduation 2009 018.jpg