Literárna výchova

Učiteľky využívajú našu bohatú detskú knižnicu, aby deti viedli k radosti z kníh a čítania. Literárne žánre, ich porovnávanie a často i divadelné spracovanie učia deti vážiť si krásu a silu tlačeného slova.

Winter 2009 misc. 006.jpg