Modlitby: 

Zapaľovanie sviečok na šábes a sviatky

Lecho Doidi

Statočná žena

Šalom Alejchem

Birkas Habonim

Mojde Ani

Denné modlitby a čas odriekania

Šmojne esrej

12 Psukim

Požehnania pred jedlom

Požehnanie po jedle 

Birkas Hamozojn

Avinu Malkeinu

Tašlich

Poženania na zapaľovanie Menory

Maoz Cur

Al Hanisim

Šošanas Jakov

“Ma Ništana”  

Hagada

Dajejnu

Hej lachma anja 

Vehi Šeomdo 

Eiruv Tavshilin

Tefilas Haderech

Žalm 20

Tchine Osobná modlitba pre ženy pred Mikve

Kohen Levi Jisroel

Šmita

Výňatky z knihy Rút

Žalospev

Sheva Brochos 

Požehnanie domova 

Sefiras Haomer

Tchines vzťahujúce sa k pôrodu

Tchine pre dobré živobytie

Tchine na výchovu deti

Tchine pri pomenovaní dievčata 

Tchine pri pečení chaly 

Tchine na Roš Chodeš Elul  

Tchine na Roš Chodeš Adar  

Tchine na mesiac Kislev 

Tchine na Roš Chodeš Nisan 

Širas Devorah 

Tchine matky pri výchove detí 

Tchine pre úspech